Bortskaf motorolie

Hvis du selv ønsker at skifte motorolie derhjemme for at spare penge, forbliver et spørgsmål normalt ubesvaret: hvor skal du bruge den brugte olie? Vi forklarer dig, hvor du kan tage den forurenede motorolie, hvilke regler der gælder, og hvad du kan gøre, hvis den brugte olie bortskaffes forkert.

Kontakt et slamsugerfirma

For at få olietanken tømt anbefaler vi, at du kontakter et slamsugerfirma, som må hente olieaffald. Firmaet tømmer og spuler tanken for olie og slam, som herefter bliver kørt til Modtagestation for olie- og kemikalieaffald.

Mange kommuner har også indsamlingssteder for spildolie i genvindingscentre eller deponeringsanlæg, der accepterer olien. Der kan der dog opstå omkostninger afhængigt af leveringsmængden. Normale husholdningsmængder på fem til syv liter kan normalt udleveres gratis.

Nogle tankstationer tilbyder også bortskaffelse af spildolie. Tal med den respektive operatør om, hvordan og hvor dette er muligt.

For øvrig kan du ikke kun bortskaffe brugt olie, men også olierester, der er tilbage efter blot at have fyldt olieniveauet og ikke længere er nødvendigt.

Old oil is filled in a canister
Used oil must be disposed of properly

Hvilke love gælder for bortskaffelse af brugt olie?

I maj 2002 trådte ændringen i forordningen om affaldsolie i kraft. Som et resultat er alle forpligtet til at genanvende brugt motorolie. Den anvendte olie kan frigøres for urenheder ved kemiske processer og bruges igen. I tider med faldende olieaflejringer kan store mængder af den værdifulde råvare genanvendes.

Kun hvis olien blandes med fremmede stoffer som bremsevæske eller kølevæske, kan blandingen forbrændes i farligt affald. Når du afleverer den brugte olie, skal du angive, om du er opmærksom på sådanne forureningstyper.

Hvis du ikke bortskaffer den brugte olie ordentligt og for eksempel dumper den i miljøet, står du over for høje bøder. Selv en dråbe olie kan forurene store mængder grundvand. Derfor er sanktionerne tilsvarende høje. Afhængig af hvor meget brugt olie, der blev smidt væk, og om det endte i overfladevand eller i grundvandet, gælder bøder på € 25 til € 100.000. Forkert bortskaffelse af en normal mængde olie i en motor (ca. 5 liter) kan resultere i en bøde på flere tusinde euro.

Contact

Sven Köhler