Hærdende olie af ADDINOL

Den hærdende olie af ADDINOL er en oxidationsbestandig mineralolie-raffinat, som er kendetegnet ved et snævert kogeområde og et lavt damptryk. Det er velegnet til hærdning af legeret værktøj og stålblade på grund af dets gunstige kølekapacitet. Dette giver dig mulighed for at opnå en fremragende overfladefinish på dine emner. Ideelt set bruges det i lukkede ovnssystemer med integreret olie-slukningsbad under vakuumforhold. Viskositeten er relativt lav ved 29 mm² / s ved 40 ° C. Hærdningsoliens flammepunkt er 200 ° C.

Vores hærdende olie

ADDINOL HARDENING OIL 29

Anvendelsesområde:

Industrielle smøremidler

Applikationstype:

Metalbearbejdningsolier

Egenskaber ved hærdende olie

Følgende egenskaber karakteriserer vores hærdende olie:

  • Høj modstandsdygtighed over for oxidation
  • Høj fordampningsmodstand
  • Lugtfri
  • Ikke sundhedsskadeligt
  • God fysiologisk opførsel
  • Lavt genopfyldningskrav
  • Ingen nedbrydningsprodukter

Kontaktformular